Yer kuni

Samarqand Davlat institutining talabalari va STEM loyihasi tinglovchilari atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatni toza saqlash yo'llari haqida suhbatlashdilar.

Bu hozirgi kundagi eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Fotogelereya